Част от Music Play Fund Club са хора споделящи идеологията
на Музикална къща Мюзик Плей.
Хора, които знаят, че музиката усъвършенства личността, изгражда характера, обогатява душевността, развива човека повече от всяко друго изкуство.
Благодетелите и меценати на Мюзик Плей вярват, че познанието и създаването на любов към музиката, обогатяването на музикалната култура е знак за едно по-щастливо и по-красиво настояще за децата в България.
Нашата мисия е да отворим вратите на един нов музикален свят – да го направим достъпен и обичан. Ние искаме да дадем още една възможност за изразяване и себепознание чрез музиката.

_BOX7661

Благодарим Ви!