Мюзик Плей е културна организация, чиито основни цели са:

• Да създадем здравословна културно-музикална среда за децата и подрастващите
• Да споделим и предадем любовта си към изкуството на нашите ученици
• Да открием, събудим и развием музикалните таланти

Какво предлагаме?

• Прокарваме нови идеи в музикалното образование в България
• Проекти, обхващащи всички възрастови групи
• Млади, ентусиазирани преподаватели, които споделят нашата мисия
• Индивидуален подход
• Систематично обучение

Какво постигаме?

• Музикалните занимания развиват ума, психиката и физическата координация
• Систематичните занимания изграждат у децата:
– устойчив характер
– способност да организират времето си
– умението да бъдат успешни и в останалите области, в които се развиват
• Запознаваме учениците с музикалните произведения и епохите, в които са създадени. Така насочваме вниманието им към цялостната представа за стила на всеки изучаван композитор и характерните за него изразни похвати.
• Обхващаме всички компоненти на музиката